มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 22 มีนาคม 2566 , 10:17:59     (อ่าน 507 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายอดุลย์เดช ไศลบาท ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา Occupational Health จาก Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565

2. นายศิริวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเภสัชวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

3. นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา P?harmacy & Phamarcology จาก University of Bath สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
SDG Hashtag :