มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสานฝันปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 มีนาคม 2566 , 14:47:16     (อ่าน 492 ครั้ง)            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิปัญญากัลป์ จัดกิจกรรมสานฝันปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 โดยมี อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรม โดยรับเกียรติจากนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน และ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ สานฝันปันโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ภายในกิจกรรม จัดให้มี การแสดงละคร ชุด ผาฝัน จากเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี กำกับการแสดง โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยายพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับการสร้างโอกาสและคืนความฝันให้แก่เด็กและเยาวชน พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :