มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
บพท.ร่วมกับม.อุบลฯ และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสาน 11 แห่งประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฟื้นใจเมืองภาคอีสาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มีนาคม 2566 , 19:54:02     (อ่าน 868 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน ร่วมกับภาคประชาชน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ ฟื้นใจเมืองภาคอีสาน ภายหลังจากร่วมกันจัดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมนำร่องในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรม  ซึ่งประโยชน์ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัย หรือการวิจัยอย่างเดียวต้องเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้วย โดยมี อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร และ ดร.วศิน โกมุท คณะทำงานชุดประสานงานกลางแผนงานมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร คณะทำงานชุดประสานงานกลาง กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่ กับรุ่นน้องของโครงการวิจัย ว่ามีวิธีการทำอย่างไรที่ในการขึ้นต้นโจทย์ของการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้น หรือแม้แต่จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเข้าใจว่าพันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ที่เขาเกิดประโยชน์ที่มากกว่าเรื่องเดี่ยว วิธีการที่จะทำอย่างไรให้กับให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้มีจำนวน 170 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าใจว่าวิธีการว่าการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรม เป็นงานที่บูรณาการหลากหลายเรื่องราว ซึ่งเป็นประโยชน์ติอการพัฒนาประเทศต่อไป

           ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สถาบันอุดมศึกษาอีก 12 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ร่วมจัดงาน“มหกรรมทุนวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองอีสาน: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” เพื่อสร้างการรับรู้ผลงานวิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจาก “คุณค่าสู่มูลค่า” ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :