มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อาจารย์ ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่แห่งอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐอินเดีย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มีนาคม 2566 , 18:35:06     (อ่าน 544 ครั้ง)            สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้เสนอชื่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐวี โชติอนันต์ และ อาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่แห่งอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN-India Youth Summit) ระหว่างวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี ฯพณฯ G. Kishan Reddy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน และพลเอก Dhruv C. Katoch ผู้อำนวยการมูลนิธิอินเดีย พร้อมด้วยทุตานุทูตจากชาติสมาชิกอาเซียนร่วมงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“Strengthening ASEAN-India Partnership in the Indo-Pacific” ซึ่งมีผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 175 คน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกจากสาขาต่างๆ เช่น ผู้นำเยาวชน นักศึกษา พรรคการเมือง คลังความคิด (Think-Tank) สื่อ และองค์กรทางวัฒนธรรม

          โดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำดังกล่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐวี โชติอนันต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจากปริญญาตรีและโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามลำดับ ผศ.ปฐวี มีความเชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นเปรียบเทียบ จากกล่าวเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผศ.ปฐวี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-อินเดียครั้งที่ 4 ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย โดยตนได้พบเพื่อนจากหลากหลายประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและได้ฟังการบรรยายที่ยอดเยี่ยมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดียรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับทางวิทยากร ประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอินเดียศึกษาและขยายเครือข่ายการศึกษาด้านอินเดียในประเทศไทยและในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

         ด้าน อาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจาก National University of Singapore รับผิดชอบโครงการตามรอยภารตภิวัตน์ในอีสานเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงทางอารยธรรมของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติพี่ได้เป็นตัวแทนระดับสากลและได้เปิดโลกทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนที่สำคัญยัง ได้รู้จักเยาวชนผู้แทนจากประเทศอื่นในอาเซียนได้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อไปได้ในอนาคต

           การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย India Foundation ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย เกี่ยวกับความท้าทาย การฟื้นฟู และการเชื่อมต่อในทุกมิติภายในภูมิภาค กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย การทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น

                                                                                                คณะรัฐศาสตร์ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :