มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ คัดเลือกตัวแทนประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 14 มีนาคม 2566 , 15:23:52     (อ่าน 383 ครั้ง)        สำนักงานพัฒนานักศึกษา โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวปรรัตน์ บุญชู ประธานฝ่ายวิชาการ องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน รับเกียรติจากอาจารย์เพียรอักษร  นามโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ขาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ความรู้การกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

     ทั้งนี้ โครงการคัดเลือกตัวแทนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงวาทศิลป์การกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักวงศ์ ประจำปี 2566 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวทิพวรรณ กุดเป่ง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งจะทำการฝึกซ้อมเเละเข้าร่วมการเเข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2566 
SDG Hashtag :