มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมหารือความร่วมมือวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 มีนาคม 2566 , 15:16:34     (อ่าน 442 ครั้ง)            วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ และผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Guan Shifeng ผู้อำนวยการสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training Schoolสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหาร และหารือโอกาสในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง จากการมาเยือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

          ในการหารือ Shenyang Talent Innovation Training Schoolได้แสดงความสนใจอย่างยิ่งต่อหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและได้หารือเพื่อวางแผนในเบื้องต้นต่อการจัดทำหลักสูตรร่วม (Double degree) และแลกเปลี่ยนอาจารย์ ตลอดจนการส่งนักศึกษามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจักเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นลำดับต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :