มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายงานผลการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มีนาคม 2566 , 09:33:10     (อ่าน 404 ครั้ง)            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยาเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานผลการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำ นางสาวต้นอ้อ อินธิราช นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จาก คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :