มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
NBT อุบลฯ นำเสนอโครงการ ม.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพด้านการประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 มีนาคม 2566 , 18:10:06     (อ่าน 558 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงาน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “สายสัมพันธ์ไทย-ลาว” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคำสะหว่าง สมบูรณ์ขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา    

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมงแก่ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ให้การสนับสนุน ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ส่งมอบให้กับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ี 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในการฝึกภาคปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่นักศึกษาสาขาประมง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง ให้แก่ประชาชนที่สนใจ

               นอกจากนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมงฯ ยังสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และห้องปฏิบัติการทางด้านโรคสัตว์น้ำ ทางด้านคุณภาพน้ำ สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 ทุน ศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนการผลิตสื่อการสอนทางด้านประมง ทั้งนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ส่ง นายนิพนธ์ อินทนา และ นางสาวปภาดา อรรคเนตร อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนในสาขาประมง ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :