มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 มีนาคม 2566 , 16:20:50     (อ่าน 902 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

-----------------------------------

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมี นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดีในพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :