มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ Best Improvement แข่งขัน 17th TSAE Auto Challenge 2023 Student Formula


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มีนาคม 2566 , 13:19:34     (อ่าน 1,104 ครั้ง)              นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม ICE คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัล Best Improvement ในการแข่งขัน 17th TSAE Auto Challenge  2023  Student Formula จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จ. ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา

         การแข่งขัน 17th TSAE Auto Challenge  2023  Student Formula นับรายการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสนามแข่งขันที่ให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบรถ แข่งขันกันในการทดสอบที่มีหลากหลายรูปแบบ ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจากการทดสอบรายการต่าง ๆ จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน โดยในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมICE (เครื่องยนต์สันดาปภายใน)  ทีมEV  (เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า) โดยทีม ICE  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัล Best Improvement มาครอง นับได้ว่าเวทีนี้นอกจากนักศึกษา จะได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทำงานแล้ว ยังเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                                                                       งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :