มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Show & Share ผลงาน STEM Education โรงเรียนเครือข่าย ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม EN Tech Day 2023


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 , 11:58:24     (อ่าน 436 ครั้ง)            กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share ผลงาน ภายในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566 (EN Tech Day 2023) ภายใต้รูปแบบ "วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Engineering and Innovation for Sustainability) โดยมี โรงเรียนเครือข่าย จากการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการบูรณาการ STEM Education  พร้อมมอบรางวัลแก่ โรงเรียนเครือข่าย ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละด้าน โอกาสนี้ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำ คณะอาจารย์ ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

         โดย โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในครั้งนี้ ได้แก่ Best of STEM ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม Best of STEM ด้านสุขภาพ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร Best of STEM ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ Best of STEM ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูลBest of STEM ด้านเกษตรศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ Best Presentation ด้านภาษาไทย โรงเรียนนาจะหลวยBest Presentation ด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
SDG Hashtag :