มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผลิตเบญจมาศกระถาง เพิ่มมูลค่าหนุนเศรษฐกิจชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 , 18:27:31     (อ่าน 356 ครั้ง)                นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตเบญจมาศกระถางของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเบญจมาศบ้านตาติด เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร หนุนเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน และจังหวัดอุบลราชธานี

              เบญจมาศ เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญและตลาดมีความต้องการ ในปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเบญจมาศ 3,936 ไร่ โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ 3,187 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ 375 ไร่ ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 210 ไร่ ถือเป็นแหล่งผลิตเบญจมาศขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศ จัดว่าเป็นพื้นที่ปลูกเบญจมาศที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเกษตรกรมีการปลูกเบญจมาศกันมากที่อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปัญหาสำคัญในการปลูกเบญจมาศของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ เกิดการสะสมของโรคเนื่องจากผลิตในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทำให้เบญจมาศได้รับความเสียหาย การผลิตเบญจมาศกระถางเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคทางดิน เนื่องจากเป็นการปลูกเบญจมาศในภาชนะ โดยใช้วัสดุปลูกที่ปลอดโรค ทำให้ลดความเสียหายจากโรคทางดินได้ นอกจากนั้นเบญจมาศกระถางยังสามารถยกไปประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย

                คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย และ ดร.ปาณมน จันทบุตร โดยการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) การสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตเบญจมาศกระถางของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเบญจมาศบ้านตาติด เพื่อผลิตเบญจมาศกระถางสีเหลืองซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิจีนและญี่ปุ่น แสดงถึงความความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล นิยมใช้ในการประดับตกแต่งบ้านเรือนในช่วงเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนและชาวเวียดนาม ซึ่งเบญจมาศลักษณะนี้ยังไม่มีการผลิตในท้องตลาด โดยจะทำการผลิตในโรงเรือนเพื่อควบคุมคุณภาพของเบญจมาศ และวางแผนจะทำการตลาดและจัดจำหน่ายในช่วงเทศกาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ร้านจำหน่ายต้นไม้และผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

          นอกจากการผลิตเบญจมาศกระถางจะช่วยลดปัญหาโรคทางดินแล้ว ยังเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้มีสินค้าหลากหลายขึ้น และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเนื่องจากมีความสวยงามเหมาะสำหรับเป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชมแปลงเบญจมาศกระถางหรืออุดหนุนสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเบญจมาศบ้านตาติด สามารถติดต่อได้ที่สวนเบญจมาศนภัสวรรณ บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร.063 512 9229

                                                                             งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :