มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อจ.ม.อุบลฯ รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ที่ประสบความสำเร็จ Short-listed alumni - Study UK Alumni Awards 2023


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 , 12:14:48     (อ่าน 392 ครั้ง)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล Short-listed alumni - Study UK Alumni Awards 2023 ในสาขาปฏิบัติการทางสังคม (Social Action Award) จาก H.E. Mr. Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จ ณ British Club กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ Study UK Alumni Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จและได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาในสหราชอาณาจักร และสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศได้

           อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้รับทุนเรียนดีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก University of St Andrews, Scotland ในปี 2018 ภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก Associate Professor Dr Chris Ogden และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมโดย Associate Professor Dr Adam Bower

           สำหรับผลงานรางวัลที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ประจำปี 2022 รางวัลคนรุ่นใหม่แห่งอินเดียอาเซียน (ASEAN-India Youth Award) ผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leader) โดย Pacific Forum ในปี 2019 รางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในที่ประชุมนักเรียนแห่งสหภาพยุโรป ประจำปี 2018 ณ กรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ รางวัลชนะเลิศงานวิจัยยอดเยี่ยมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Anglo-Thai Society’s Annual Award for Academic Excellence) ประจำปี 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จากวิทยานิพนธ์เรื่องอำนาจละมุนของอินเดียต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :