มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU RUN FOR LIFE 2023 วิ่งสร้างเสริมสุขภาพ เชื่อมสัมพันธ์ชาวม.อุบลฯ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:45:55     (อ่าน 846 ครั้ง)   

     สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการUBU Run For Life 2023สร้างเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านการวิ่งออกกำลังกายระยะทาง 5 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 คน โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีรภัทร นพตลุง ประธานฝ่ายกีฬา องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน  ณ ลานหินสี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

     โครงการ UBU Run For Life 2023 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีส่วนร่วมในสังคม สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักการเสียสละ รู้จักคำว่าแพ้ชนะ และการให้อภัยผ่านการแข่งกีฬา ส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาพกายจิตใจที่แข็งแรง อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้รู้จักกันมากขึ้น โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัย 3 คนแรกตามลำดับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายชินวัตร รัตนะ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 นายณัฐดนัย ฉิมพินิจ  ชั้นปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  นายณภัทร เกรียงกรกฎ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มีคุณอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
SDG Hashtag :