มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เริ่มแล้ว..เกษตรอีสานใต้ งานใหญ่แห่งปี 10-19 ก.พ.66 ที่ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:28:27     (อ่าน 805 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิต นิทรรศการการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เลี้ยงสวยงาม การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร การออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน จักรกลการเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตผลทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ มากกว่า 300 ร้าน จากตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

           นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแปลงสาธิตทุ่งดอกไม้หลากสี ทุ่งทานตะวัน แปลงผักทดลอง อุโมงค์บวบ การปลูกมะเขือเทศเชอร์รีอินทรีย์ 3 ต้น ออกผล 12,000 ลูก และฟักทองยักษ์ ณ บริเวณพื้นที่กังหันลม แลนมาร์คของการจัดงาน ในงานภาคกลางคืนยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงดนตรี การแสดงบนเวทีตลอด 10 วัน 10 คืน ของการจัดงาน

          งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นงานใหญ่แห่งปีที่หลายๆคนรอคอย ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566

                                                                                   งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :