มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ หารือความร่วมมือ สปป.ลาว พัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการสู่ startup


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 , 10:50:10     (อ่าน 341 ครั้ง)             เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.พอนสะหวัน เทพพะสุลินทอน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจำปาสัก ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยน ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการและการพัฒนา startup ในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่มุ่งเป้าความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

         นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป.ลาว โดยมีท่านปะจิต นอระเเสง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก นำทัพตัวแทนนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของแขวงจำปาสัก แลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านบริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจากการหารือครั้งนี้ทางสภาการค้าคาดหวังจะเกิดการร่วมงานกันในอนาคตอันใกล้อีกด้วย ซึ่งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ข่าว
SDG Hashtag :