มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ จำปาเกมส์ ครั้งที่ 15


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 , 11:47:03     (อ่าน 921 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกีฬาสานสัมพันธ์

“จำปาเกมส์” ครั้งที่ 15 

-------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ จำปาเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและมอบรางวัล และ นายศราวุธ  กลิ่นจันทร์ ประธานฝ่ายกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ จำปาเกมส์ ครั้งที่ 15 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศรวมไปถึงความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย เสียสละ และมีความอดทน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ และรู้อภัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นได้หากไม่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาทุกภาควิชา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2กุมภาพันธ์ 2566ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ จำปาเกมส์ ครั้งที่ 15 https://drive.google.com/drive/folders/1hz1kkah0XRgbwe5CGqpBm6WOXusw9ksD

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :