มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล วันทหารผ่านศึก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 , 19:34:20     (อ่าน 581 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและอุดหนุนแจกันดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศล

วันทหารผ่านศึก

-----------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับและมอบเงินสนับสนุนชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 21 ในโอกาสเข้าพบและรับมอบเงินสนับสนุนแจกันดอกป๊อปปี๊เพื่อการกุศล เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันทหารผ่านศึก” ซึ่งในวาระดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำดอกป๊อปปี๊จำหน่าย โดยนำรายได้ไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก ซึ่งอดีตได้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทย และเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญของเหล่าวีรชนที่เสียสละในการปกป้องประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :