มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.การบัญชี ม.อุบลฯ คว้าTop 10 เวทีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 2023


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 มกราคม 2566 , 22:56:50     (อ่าน 390 ครั้ง)              คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ทีม เข้าร่วม การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566Thailand Accounting Challenge 2023 ผลปรากฎว่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 ทีม และสามารถคว้า อันดับที่ 7 และอันดับที่ 15 ของประเทศ ซึ่งมีนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 66 สถาบัน ซึ่งทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย พรัอมเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

            สำหรับการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อชิงโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเวทีที่ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านการบัญชี ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย

            นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีมที่ 1 (T121) รางวัลชมเชย ลำดับที่  7 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกอบด้วย

         1. นางสาวจิรวรรณ มะโนนึก

         2. นายรัชเขตต์ ปรีชาเสถียร

         3. นายพงศ์ปณตยชญ์ บัวทอง

        โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาทีมการแข่งขัน

         ส่วนนักศึกษา ทีมที่ 2(T062)รางวัลชมเชย ลำดับที่ 15 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกอบด้วย

          1. นางสาวกฤษณา โคตะสา

          2. นางสาววรัชยา ชาลี

          3. นางสาวเสาร์ฤดี ห่อทรัพย์

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ภัทราจิตร แสงสว่าง เป็นที่ปรึกษาทีมการแข่งขัน

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมการแข่งขัน คณะบริหารศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ารางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ อย่างภาคภูมิใจ
SDG Hashtag :