มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงาน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 มกราคม 2566 , 15:15:44     (อ่าน 804 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงาน

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023)

--------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน นางอติพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับทุน พร้อมมอบทุนสนับสนุน 37 โครงงาน นางสาวสุนทรีย์  กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้ประสานงานโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : Young Scientist Competition ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ให้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานจัดโครงการ YSC มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 ปี ติดต่อกัน สำหรับในปีนี้ มีการส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 206 โครงงานจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและส่งรายงานขอรับทุนสนับสนุนรอบแรก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงาน จำนวน 37 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ได้แก่ สาขาชีววิทยา 4 โครงงาน สาขาเคมี 8 โครงงาน สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ 4 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 โครงงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงงาน สาขาวัสดุศาสตร์ 5 โครงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ 7 โครงงาน และสาขาคณิตศาสตร์ 2 โครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนแต่ละสาขาเข้าร่วมการแข่งขันระดับในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีอายุในระหว่าง 12 – 20 ปี ที่มีความสามารถจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประโยชน์จากการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับ ยังเป็นการแสดงฝีมือและผลงานในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับโลก นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป

          สำหรับการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023) ครั้งนี้ มีโครงงานและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ โครงงานการศึกษาสารสกัดหยาบจากต้นจามจุรีเพื่อเพิ่มการติดสีและยับยั้งเชื้อราในผ้าฝ้าย สาขาชีววิทยา โรงเรียนวารินชำราบ, โครงงานผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา) สาขาเคมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พทยาสรรพ์, โครงงานการหาปริมาณปรอทในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบนอุปกรณ์กระดาษเรืองแสงอย่างง่ายที่เคลือบด้วยอนุภาคทองนาโน สาขาเคมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ, โครงงานเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยอาศัยข้อมูลพหุโอมิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร, โครงงานการทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจากภาพถ่ายโดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วมและวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร, โครงงานริสแบรนด์SNQA สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, โครงงานการแปรรูปขยะโฟมเพื่อแทนที่การใช้ทรายในการผลิตซีเมนต์บล็อก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โครงงานการประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากสาหร่ายในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้แพ้โปรตีนจากสัตว์ สาขาวัสดุศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และโครงงานการพัฒนาการดูดซับเสียงของแผ่นวัสดุลามิเนตด้วยแคลเซียมซิลิเกตจากเศษวัสดุเหลือใช้ สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ทั้งนี้ จากการแข่งขันยังมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 11 โครงงาน และรางวัลเหรียญทอง จำนวน 16 โครงงาน

ประมวลภาพกิจกรรม (YSC2023) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H7RUe5vJ0Lk9ujNi2VnKbPXXiFeryUoQ

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :