มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 14 สร้างองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 23 มกราคม 2566 , 15:56:04     (อ่าน 447 ครั้ง)          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์  จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 14 ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 80 คน ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

       ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 14 จัดอบรมในรูปแบบการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยมี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์  เป็นประธานเปิดค่าย และได้รับเกียรติจาก นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้างเสริมกิจกรรมนันนาการสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม  

      ทั้งนี้ ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 14 มุ่งหวังให้เยาวชนที่กำลังจะก้าวเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน อันจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามรถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศ

ภาพ / ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์  / ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง 

กฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :