มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นศ.พ.ม.อุบลฯ MED15พร้อมก้าวสู่วิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มกราคม 2566 , 09:37:09     (อ่าน 1,019 ครั้ง)                  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ กล่าวแสดงความยินดี และสวมเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 69 คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

              นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธ์  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ นับว่าเป็นการแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปนักศึกษาจะต้องศึกษาชั้นคลินิก ปีที่ 4-6ทุกครั้งที่นักศึกษาสวมเสื้อกาวน์ จะเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา เป็นสัญญาณในการบอกให้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา กำลังจะเป็นแพทย์เต็มตัว จะต้องปฏิบัติตนให้ดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตน รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทุกคน

               ด้าน นางสาวเมลิสสา หยก เชง โห้ และ นางสาววาเนสซา หยก เถง โห้  ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์คู่แฝด ชั้นปีที่ 3 กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้ารับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้สวมเสื้อกาวน์ในวันนี้ พร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพแพทย์อย่างเต็มตัว ซึ่งจะได้เรียนรู้ ตรวจและรักษาคนไข้ในสถานการณ์จริง ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในทุกมิติในโรงพยาบาล ทั้งหมอ พยาบาล เภสัชกร ซึ่งแน่นอนเราต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น การเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ถือว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการในชั้นพรีคลินิกตนจะตั้งใจศึกษาชั้นคลินิกให้สำเร็จเพื่อจะนำความรู้และวิชาชีพทางการแพทย์มาดูแลรักษาพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีต่อไป   

               นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องโดย นักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และกิจกรรมพิเศษจากรุ่นน้องนักศึกษาร่วมยินดีกับรุ่นพี่ สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและญาติๆที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของ MED15 “ว่าที่หมอ ม.อุบลฯ”

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว                                            
SDG Hashtag :