มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดงานอริยบูชา อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มกราคม 2566 , 07:17:17     (อ่าน 417 ครั้ง)    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดงานอริยบูชา อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระที่มีคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นเพชรเม็ดงามส่องแสงระยิบระยับอยู่ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ตั้งอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่น โดยเป็นผลงานการออกแบบของ ดร.ติ๊ก แสนบุญ รองคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ข่าวSDG Hashtag :