มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือเครือข่าย จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 (J-UBU Nihonsai 2023)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มกราคม 2566 , 14:25:01     (อ่าน 594 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 (J-UBU Nihonsai 2023) รับเกียรติจาก ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม  ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในปี 2566 นี้ ยังได้รับเกียรติจาก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ อีกด้วย

         ภายในงาน จัดให้มี การแสดงละครเวที จากนักศึกษา การแข่งขัน J-UBU Cosplay Contest การแข่งขัน J-UBU Singing Contestและ J-UBU Performance Contestทั้งนี้ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก รวมทั้งพบปะและทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน
SDG Hashtag :