มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ICDL ระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 มกราคม 2566 , 14:04:06     (อ่าน 1,027 ครั้ง)  ยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทย

คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ICDL ระดับนานาชาติ

----------------------------------------

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นายวันเจริญ  อุปมัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze Award ด้านสายออกแบบ สาขาวิชา 3D Design เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้านการออกแบบ จาก “การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2022” ระดับนานาชาติจัดโดย ICDL Thailand รูปแบบออนไลน์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจในสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ประกอบดด้วย นายวันเจริญ อุปมัย นายพงศกร คำมุงคุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ นายสรัณวิชญ์ นนทะเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธิดาพร ศรีอ่อน นายธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ และ นายภานุรักษ์  สัตยากูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะภวิทยาศาสตร์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องในการสร้างชื่อเสียงต่อไป เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565ณ ชั้น 2 ห้องอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :