มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สารอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 จาก นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 มกราคม 2566 , 13:44:27     (อ่าน 547 ครั้ง)   

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

เรียน  ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เคารพทุกๆ ท่าน

                  ในปี 2565 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

รวมทั้งการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และในปลายปีก็เกิดน้ำท่วมจากฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของทุกๆ คน อย่างไรก็ตามในปี 2565 นี้

การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

 

ผมจึงถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา จงประทานพรให้ท่านและครอบครัว

พบแต่ความสุขสมหวังและมีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีตลอดไป

 

 
   

                                                               ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

                                                              นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :