มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ร่วมแสดงงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 , 14:13:11     (อ่าน 531 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมดนตรีไทย ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45“สังคีตศิลป์สุนทรี เทิดพระบารมีจอมราชัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดี เทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดย อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด และอาจารย์พัน พงษ์ผล นำคณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมควบคุมวง และนักศึกษา เข้าร่วมงาน จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

         งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำชุดการแสดง ประกอบด้วย เพลงเดี่ยวสถาบัน ในชุดการแสดง เพลงแขกพราหมณ์ 6 ชั้น ออกเพลงเร็วเรื่องเขนงน้ำค้าง เพลงกลุ่มสถาบัน ในชุดการแสดงเพลง เพลงเขมรปากท่อ เถา ร่วมแสดง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงกับนิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางค์ไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมกลุ่มสถาบันดนตรีไทยอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมติให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :