มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบรางวัล สำเภา-นาวาทอง ม.อุบลฯ ชูสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 27 ธันวาคม 2565 , 11:00:59     (อ่าน 544 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2565 รางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล เป็นองค์กรอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างองค์กรยุคใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนภารกิจการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความกรุณาจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเป็นหุ้นส่วนและเป็นพันธมิตรที่สำคัญ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยมี นายมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ได้กรุณาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คำแนะนำการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและเนื้อสัตว์ในโรงงานต้นแบบ Pilot Plant โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :