มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือเครือข่าย จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2565


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 ธันวาคม 2565 , 10:38:24     (อ่าน 544 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ดำเนินการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 2/2565  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัทในประเทศไทย ภายในงานมากกว่า 50 บูธ 
 
          ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขึ้นภายในประเทศ ยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ปัจจุบันเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีสมาชิกเครือข่าย 21 หน่วยงาน มีขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย  ในการร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนาในด้านต่าง ๆ ร่วมกันดังนี้ กลุ่มวิจัยและบริการเชิงพาณิชย์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ กลุ่มฐานข้อมูลด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนา และกลุ่มด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 
         ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะมีประโยชน์ต่อการผลิตงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วย นิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการประชุมของสมาชิกเครือข่ายSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :