มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อมศูนย์สอบ TGAT และ TPAT ปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 , 16:02:01     (อ่าน 888 ครั้ง)         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การทดสอบ ความถนัดทั่วไป (TGAT) และความนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และประธานศูนย์สอบ เปิดการประชุม  เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบในแต่ละสนามสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สอบและยึดตามประกาศสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยพร้อมชี้เเจงแนวปฏิบัติต่อหัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการกลาง เเละกรรมการคุมสอบ ณ ห้องประชุมบอลลูน C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       ตามที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์สอบความถนัดทั่วไป (TGAT) และ(TPAT) ความถนัดทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10,874 คน จำนวน 368 ห้องสอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาเป็นสนามสอบจำนวนทั้งสิ้น 12 สนามสอบ กระจายในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้

      1.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนเข็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โรงเรียนเดชอุดม และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

      2.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

     3.จังหวัดยโสธร จำนวน 1 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

     4.จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ

   
      

ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ

              
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :