มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 ธันวาคม 2565 , 13:45:43     (อ่าน 646 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานแสดง “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเฮือนกำนัน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีงานแสดง “ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ

       โอกาสนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมชมการแสดง ซึ่งรับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัย ร่วมชมการแสดงดังกล่าวอีกด้วย พร้อมนี้ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในพิธีเปิด

      ภายในงาน จัดให้มี พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงบทเพลงต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์และนักศึกษา จากวิชาเอกดนตรีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :