มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565 ?สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม?


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 3 ธันวาคม 2565 , 21:25:41     (อ่าน 700 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษาร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ นายชัชนันท์ กำจร ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 200 คน ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

      โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ แบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะ ล้างถนนจากบริเวณประตูรับเสด็จด้านหน้ามหาวิทยาลัยถึงทางเข้าโรงแรมยูแพลส ตลอดจนเส้นทางมาถึงอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2565 กลุ่มที่ 3 ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยจากประตู 2 ถึง ปั๊มน้ำมันการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกลุ่มที่ 4 ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณพื้นที่ลานจอดรถโรงแรมยูแพลส ตลอดจนพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณะสุขและบริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี

      ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :