มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น แก่ ม.แห่งชาติพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 , 10:08:32     (อ่าน 614 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาส อบรมระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 29พฤศจิกายน 2565 - 4ธันวาคม 2565ในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร เทคโนโลยีการรักษาและการจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องในฟาร์ม และผลิตสัตว์น้ำร่วมกับปลูกผัก โอกาสนี้ รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริภัทร คณะเกษตรศาสตร์

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองได้มีบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการเยี่ยมเยือนของผู้บริหารทั้งสองสถาบันอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันภายใต้โครงการ ERASMUS โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดยมี University of Toulouse ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ประสานงานโครงการ ภายใต้โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปฝึกอบรมในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาพืชไร่และสาขาประมงที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการดังกล่าวอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนอบรมระยะสั้นในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากธนาคารโลก (World Bank) ในการให้ทุนการศึกษาและการจัดอบระมระยะสั้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ซึ่งในปัจจุบันคณะเกษตรศาสต์มีนักศึกษากัมพูชาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจำนวน 9 คน ได้แก่ ปริญญาเอกสาขาพืชไร่ คน สาขาสัตวศาสตร์จำนวน 2 1คน นักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาสัตว์ศาสตร์จำนวน 3 คน สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 2 คน และ สาขาพืชสวนจำนวน 1 คน   ในปีงบประมาณ 2565 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดอบรมระยะสั้นให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระตะบองจำนวน 6 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2566
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :