มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ ให้ความรู้พื้นฐานการพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , 14:31:45     (อ่าน 151 ครั้ง)            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา ในสาขาครอบครัวและชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน จัดกิจกรรมสอนสุขศึกษา ในหัวข้อ มีรักอย่างปลอดภัย ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหัวข้อ ,การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคูเมือง อ่อนอนุเคราะห์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 150 คน  พร้อมฝึกปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม