มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , 15:28:49     (อ่าน 106 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ และร่วมประชุมคณะทำงาน จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  ครั้งที่ 40 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ ทั้งนี้ รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โอกาสนี้ รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น มี อาคาร สถานที่ และหน่วยงานที่มีความพร้อม สามารถรองรับการจัดกิจกรรมในระดับประเทศได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการประสานความร่วมมือ กับทาง จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และยังเป็นการเป็นประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อีกด้วย