มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564"


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , 10:36:17     (อ่าน 1,206 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

“พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564”

----------------------------------

           เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับในปีนี้ผู้ขอจบ จำนวน 3,102 คน โดยมี พล.ท.กษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมคณะ นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมให้การต้อนรับในการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โดยหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ การถวายงาน และการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกัน พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานที่คณะทำงานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบข้อซักถามคณะทำงานที่มีข้อสงสัย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว