มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ


โพสต์โดย : สิริลักษณ์ ศรีทะลับ     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , 08:39:54     (อ่าน 284 ครั้ง)  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

 

                   บัดนี้ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                   ๑.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   2.กำหนดการสอบแข่งขัน

ดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

เวลาสอบ

วิชาสอบ

สถานที่

08.30 - 14.00 น.

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ห้องประชุม SEC 202ชั้น 2อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้เข้าสอบคนใดที่มาถึงห้องสอบภายหลังการดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ ผู้ไม่มาเข้ารับการทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การสอบคัดเลือก

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th และfacebook อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1