มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม?สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข?ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 , 23:32:42     (อ่าน 359 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” เพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ และคลายความเครียดแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีกิจกรรม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสาธิตวิธีการคลายความเครียดด้วยตนเอง และกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้า และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า ซึ่งมีผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข”นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในการนำความรู้ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไปใช้ในการคัดกรองประเมินสุขภาพจิต การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อวางแผนและให้การช่วยเหลือดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่มี/เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากอุทกภัยในอำเภอวารินชำราบ ขอบคุณ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลวารินชำราบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และเอื้ออำนวยความสะดวกตลอดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้วิชาชีพที่เรียนมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

                                                                             งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว