มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เชิงรุกโรงเรียนทั่วภาคอีสาน แนะนำหลักสูตร และการรับเข้านักศึกษา 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 , 17:13:27     (อ่าน 206 ครั้ง)      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานรับเข้านักศึกษา กองบริการการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลักสูตรการศึกษาและวิธีการรับเข้านักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2566 กระจายโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2565  

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคได้รับการศึกษาในอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้านักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้น โดยนำหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้กับครูแนะแนว และนักเรียน ได้รับทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาตลอดจนการตัดใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป