มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ University of health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , 14:36:43     (อ่าน 116 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Chheang Sena คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ อาจารย์ นักศึกษา จาก  University of health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565 โอกาสนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 
          ภายในกิจกรรมการต้อนรับ ได้มีการแนะนำข้อมูลของทั้งสองมหาวิทยาลัย การพูดคุยแลกเปลี่ยน ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา จากทั้งสองสถาบัน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สานสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยในอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล อีกด้วย