มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯส่งมอบ 2 ผลงานวิจัย พร้อมเดินหน้าหนุนเมืองเขมราฐด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 , 22:00:07     (อ่าน 580 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และหัวหน้าโครงการวิจัยนำทีมวิจัยโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขมราฐ ประจำปี 2565 บอกรัก(ษ์)?เขมราษฎร์ธานีโดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2565 ณ ถนนคนเดินเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

                ดร.วศิน  โกมุท นักวิจัยและผู้จัดการโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำการแสดงรำตังหวาย และฟ้อนผู้ไทป่าข่า ผลงานการแสดงจากโครงการวิจัยฯ ร่วมแสดงในเวทีการแสดง และการแสดงดนตรีวงดนตรีพื้นบ้านอีสานฟิวชั่น (วงมันปลาคำ)?ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบผลงานวิจัยสองเล่มที่ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเขมราฐ คือ โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559–2563 ให้แก่เทศบาลตำบลเขมราฐ และภาคีเครือข่ายอำเภอเขมราฐ

               ผลจากการดำเนินงานโครงการวิจัยทั้งสองโครงการ ทำให้เกิดการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม นำไปสู่ข้อมูลประวัติศาสตร์และความเชื่อเมืองเขมราฐ   การฟื้นฟูการแสดง ทั้งรำตังหวาย  รำตุ้มผ่าง การสร้างสรรค์การแสดงฟ้อนผู้ไทป่าข่า  การพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม ทั้ง ฝ้ายฮักคราม  ชูฮัก  สัตบรรณ ดอกเจียด  แคนา  กลุ่มทอผ้าและจักสานผู้ไทบ้านป่าข่า และกล้วยตากแสงแรก การพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรม ได้แก่ ถนนคนเดินเขมราฐ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์  พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น  พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด(วัดถ้ำพระศิลาทอง) และชุมชนผู้ไทบ้านป่าข่า การจัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชันแผนที่วัฒนธรรม ตลอดจนการสืบสานผ่านเยาวชน ทูตวัฒนธรรมเขมราฐ และการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

                จากการวัดและประเมินผลทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  ด้วยงบประมาณวิจัยโครงการวิจัยทั้งสองโครงการของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างมูลค่ารายได้ให้แก่คนในพื้นที่อำเภอเขมราฐเพิ่ม โดยเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 51.27 บาทและในส่วนการประเมินผลตอบแทนสังคม (SROI) พบว่า มูลค่าการลงทุน 1 บาท สามารถสร้างมูลค่าผลลัพธ์ทางสังคมเฉลี่ยในอัตราส่วน 1 : 6.98

              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่สาม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 นี้ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองเขมราฐด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

             นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "เขมราษฎร์ธานี ศรีเขษม" สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ  โครงการวิจัยฯ ได้เป็นผู้ออกแบบการศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ   และจัดการแสดงดนตรีวง UBU Bigband ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตการกุศล ดังกล่าวด้วย

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว