มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 , 11:33:43     (อ่าน 299 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

--------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมี นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี  

-----------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ