มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เคียงข้างชุมชน ม.อุบลฯ พัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง ตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 , 13:59:59     (อ่าน 88 ครั้ง)   
          ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  ลงพื้นที่มอบป้ายวัดต้นแบบ และติดตามผลการดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร โดย ได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลวัดต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดยโสธร ทาง คณาจารย์จาก คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความเมตตาอนุเคราะห์ จากพระครูโกศลวิหารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี  และ พระพระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวัดต้นแบบในการส่งเสริมการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
 
  ทั้งนี้ วัดต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดปทุมมาลัย วัดหลวง วัดศรีประดู่ วัดพลแพน วัดกลาง วัดบูรพา วัดกุดคูณ วัดสระประสานสุข วัดบ้านก้านเหลือง วัดด้ามพร้า วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง วัดมงคลโกวิทาราม วัดวารินทราราม วัดผาสุการาม วัดแสนสำราญ และวัดใหม่ทองสว่าง และ วัดต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดยโสธร จำนวน 20 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาธาตุ วัดบึงขุมเงิน วัดศรีธงทอง วัดโพธิ์ศรีมงคลวัดสิงห์ท่า วัดตับเต่าเก่า วัดชัยมงคล วัดบ้านกล้วย วัดค้อใต้วัดบ้านเดิด วัดคำแดง วัดม่วงอ่อนท่าวารี วัดบ้านโพนงอย วัดทุ่งอีโอกวัดคำเม็ก วัดสว่างโพธาราม วัดหนองศาลา วัดลัฏฐิวนาราม วัดศรีธรรมาราม และวัดบ้านกว้าง