มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
อธิการบดี ม.อุบลฯ ให้โอวาทและมอบธงมหาวิทยาลัยทัพนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , 23:07:35     (อ่าน 429 ครั้ง)  อธิการบดี ม.อุบลฯ ให้โอวาทและมอบธงมหาวิทยาลัยทัพนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก

-------------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธนำทัพนักกีฬาที่จะเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48” รอบคัดเลือก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ และส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมรับมอบธงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายสุประสิทธิ์  ชินวงษ์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบธง เพื่อนำทัพนักกีฬาเดินทางเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48” รอบคัดเลือก และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทัพนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน โดยองค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเดินทางเข้าการแข่งขัน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาเปตอง ประกอบด้วย นักกีฬาชาย/หญิง จำนวน 62 คน พร้อมหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และพนักงานขับรถ จำนวน 27 คน ซึ่งได้เข้ารับโอวาทและรับมอบธงมหาวิทยาลัย ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี   

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว