มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 ตุลาคม 2565 , 17:26:17     (อ่าน 515 ครั้ง)  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี และดร.ปุณฑรีก์ อิสรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด ร่วมลงนามในความร่วมมือ ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทบริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ COMANCHE ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้บริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการทางด้านโรงแรมและที่พักชั้นนำของโลก ทำให้มีโรงแรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนำโปรแกรม COMANCHE ไปติดตั้งและใช้งานอย่างกว้างขวาง ส่งผลทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ชำนาญการใช้งานโปรแกรม CHOMANCHE ในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักเป็นจำนวนมาก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาตร์ และบริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท GLOBA SERICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITIED กรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะในหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะโปรแกรม CHOMANCHE ที่ได้มีการนำมาติดตั้งและให้นักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เรียนรู้และฝึกทดลอง นอกจากจะเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นที่มีความสามารถพื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการงานทางด้านโรงแรมและที่พักแล้ว ยังเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีทางด้านโรงแรมเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ เป็นการสร้างเข้มแข็งและสร้างความมั่นใจให้กับหลักสูตรว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้าน ทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมไปถึงมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป
คณะบริหารศาสตร์ / ข่าว