มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว.ประจำปี 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 ตุลาคม 2565 , 14:18:37     (อ่าน 703 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำองค์การนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนา เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2565 โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน นำประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส และได้รับความเมตตาจาก พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา             

                ในการที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอพระราชทาน ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามวัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยมีจตุปัจจัยถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินจำนวนทั้งสิ้น 1,768,763.99 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จะได้นำจตุปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

                                                            งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :