มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 50,000.- บาท แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมอาหารวัวเลียราง และทีมโยเกิร์ตซินไบโอติก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 ตุลาคม 2565 , 18:08:00     (อ่าน 830 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 50,000.- บาท

แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมอาหารวัวเลียราง และทีมโยเกิร์ตซินไบโอติก

 ----------------------------------------------

         เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีมอาหารวัวเลียราง และทีมโยเกิร์ตซินไบโอติก ทั้ง 2 ทีม ที่ส่งผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านเข้ารอบ Prototype to Companyและได้รับทุนการศึกษาทีมละ 50,000.- บาท จากการแข่งขันโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur ประจำปี 2565 (GSB Micropreneur Academy 2022) จัดโดย ธนาคารออมสิน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยทีมอาหารวัวเลียราง มีสมาชิก จำนวน 4 คน ได้แก่ นายพงศกร   เรียงนาม นางสาวเกษนภา  บัวทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาโท นางสาวพิชญ์สินี  นัยวิกุล และนางสาวปภาณิน ป้องบุญมี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และทีมโยเกิร์ตซินไบโอติก มีสมาชิก จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปรียาภรณ์  แหวนหล่อ นางสาวนลินรัตน์ วงค์ษาเคน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวปภัสสร  มโนบุตร และนางสาวพรชิตา ลาพรมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาทั้ง 2 ทีม ได้ผ่านการแข่งขันคัดเลือกมาแล้ว ทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ การแข่งขันรอบมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ (จากการคัดเลือกทั้งหมด 137 ทีม ทั่วประเทศ) และผ่านเข้ารอบการแข่งขันโดยการคัดเลือก 25 ทีม รอบ Prototype to Company ระดับประเทศไทย เพื่อชิงทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000.- บาท โดยประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และทั้ง 25 ทีม จะต้องส่งผลธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ซึ่งทั้ง 2 ทีม ยังได้รับสิทธิ์ในการเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจ จากเงินกองทุนธนาคารออมสิน ในการสนับสนุนเงินทุนดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ Smart Startup Companyby GSB Startup โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากทีมนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนฯ มูลค่าทีมละ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในการแข่งขันครั้งนี้

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :