มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ พัฒนาระบบ WMIS.UBU.AC.TH ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 ตุลาคม 2565 , 09:18:46     (อ่าน 604 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาระบบ WMIS.UBU.AC.TH ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสามารถใช้แจ้งขอความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครรับเรื่องดำเนินการ ,แผนที่แสดงบริเวณที่ต้องการความช่วยเหลือ ,แจ้งบริจาคสิ่งของ แจ้งขอความช่วยเหลือต่าง ๆ มีระบบพิกัดนำทางเพื่อให้จิตอาสาเข้าช่วยเหลือได้ ระบบติดตามสถานะการเข้าช่วยเหลือของจิตอาสา /อาสาสมัคร เพื่อการแก้ไข ปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว

           โดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า "ระบบร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะถูกแสดงบนแผนที่ และส่งต่อให้กับทีมอาสาสมัครและสหวิชาชีพเพื่อประเมินสถานการณ์และเข้าทำการช่วยเหลือ ระบบสามารถแสดงสถานะการรับเรื่อง การดำเนินการ และการเสร็จสิ้นการช่วยเหลือ ซึ่งทำให้การช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม เป็นระบบ ไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น "
SDG Hashtag :