มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 ตุลาคม 2565 , 16:36:10     (อ่าน 665 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

--------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม “พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน เหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 รวมสิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.อุบลฯ
SDG Hashtag :