มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กันยายน 2565 , 21:38:51     (อ่าน 742 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน วันมหิดล 24กันยายนของทุกปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และวางพวงมาลาดอกไม้ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา

           นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 24กันยายน ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ถือเป็นวันมหิดล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐาน “พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” พระองค์ทรงเสริมความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ พยาบาล และ นักสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่แพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงจัดงาน น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ขึ้น โดยมี ผู้แทนหน่วยงาน คณะต่างๆร่วมวางพวงมาลา ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ศูนย์อนามัยที่ 10จ.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สำนักงานพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :